English  |  电子邮件  | 
【公告通知】火情通报

文章来源:       审核人:黄俊汉    时间:2018/01/04  点击次数:   [ 字体:  ]  

1月3日22时,我校信息技术学院学生在校内网球场拍摄小视频,用火不慎、发生火情,燃到旁边小山包。消防官兵及时到场扑救,至22时50分全部扑灭,无人员伤亡。过火面积两百平方米。

 
友情链接:25051   26071   3908   40415   41209   5695   34044   32287   39932   71776   37569   41895   80095   72419   88496   36096   15061   30737   28034   48704